Oddział Poznański wspiera lekarzy i osoby bezdomne

Oddział Poznański w sytuacji pandemii postanowił włączyć się lokalnie w akcję pomocy lekarzom.

Przedstawiciele Oddziału Poznańskiego PZFD jeszcze w marcu spotkali się z Dyrekcją Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3, działającego podczas pandemii jako szpital zakaźny, aby porozmawiać o najpilniejszych potrzebach szpitala, w obliczu których charakter branży i  doświadczenie poznańskich deweloperów z PZFD mogłyby być najbardziej pomocne. W efekcie tych ustaleń Oddział Poznański zlecił i sfinansował wykonanie instalacji monitoringu, w ramach której  na piętrze IV budynku A szpitala, na chirurgii ogólnej zamontowanych zostało 14 kamer (w I etapie – 10 kamer na chirurgii kolorektalnej,  w II etapie – 4 kamery na chirurgii laparoskopowej). Nowe kamery służące do obserwacji chorych pacjentów zdecydowanie ułatwią codzienne funkcjonowanie personelu medycznego.

Efektem rozmów z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Poznania stało się włączenie Oddziału Poznańskiego w pomoc ośrodkom dla osób bezdomnych. Oddział Poznański PZFD we współpracy z firma Algeco zapewnił 10 kontenerów mieszkalnych z toaletami i prysznicami czterem ośrodkom pomocy, które zostały przeznaczone na utworzenie kolejnych miejsc izolacji czasowej dla osób w kryzysie bezdomności w związku epidemią koronawirusa. Kontenery zostały już dostarczone do Ośrodka dla bezdomnych nr 1 przy ul. Kobylepole, do Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne przy ul. Borówki 12, do Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot przy ul. Borówki 8 w Poznaniu oraz do Schroniska dla osób bezdomnych w Błońsku 37A, w Jabłonnej.

O akcji kontenerowej informuje na swoich stronach Miasto Poznań https://www.poznan.pl/mim/wortals/news,9420/wortal,364/poznan-pomaga-osobom-w-kryzysie-bezdomnosci,146549.html