Szkolenie prawne Oddziału Poznańskiego PZFD, Poznań 25.02.2020

Zapraszamy na drugie z cyklu szkolenie dotyczące aspektów prawnych związanych z rynkiem deweloperskim.

Kary umowne – na co może liczyć inwestor, a czego powinien się obawiać wykonawca?

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w Poznaniu w biurowcu Za Bramką (ul. Za Bramką 1, sala konferencyjna na I piętrze).

Uczestnikom przybliżona zostanie tematyka kar umownych, a prelegenci wskażą, jak taką karę skutecznie zastrzec w umowie oraz jak się przed nią bronić. Czy w sektorze prywatnym w ogóle warto stosować mechanizm kar umownych? Podczas szkolenia zostaną także omówione najczęstsze błędy i nieprawidłowości w zakresie formułowania postanowień umownych.

“Obecnie trudno natrafić na umowę, która nie zawierałaby postanowień o karze umownej. Niestety czasami są one wprowadzane do umowy w sposób automatyczny, bez większego zastanowienia się nad tym, jakiego rodzaju obowiązki kara umowna ma zabezpieczać i jaka powinna być jej wysokość (np. w odniesieniu do stopnia naruszenia umowy).
Temat ten jest szczególnie interesujący w kontraktach budowlanych. Pomimo powszechności kary umownej nadal spotykamy postanowienia, które są sformułowane w sposób nieprawidłowy (nieskuteczny), co istotnie utrudnia, a nawet uniemożliwia ich późniejsze dochodzenie.”

Szkolenie poprowadzą:
Jacek Łubecki
radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy w Poznaniu

Od wielu lat doradza przy realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego, wspierając różnych jego uczestników (przede wszystkim inwestorów, w tym deweloperów, a także wykonawców i podwykonawców) na każdym etapie procesu (planowanie – przygotowanie – realizacja – rozliczenie – komercjalizacja). Zapewnia wsparcie prawne przy zawieraniu kontraktów budowlanych oraz późniejszym zarządzaniu nimi. Reprezentuje Klientów w skomplikowanych sporach powstałych w obszarze spółek i nieruchomości. Interesuje się również kwestiami dotyczącymi aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, a także problematyką urządzeń przesyłowych.
Magdalena Mila
prawnik, Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

Doświadczenie w procesie inwestycyjno-budowlanym zdobywała zarówno w kancelarii jak i w firmie deweloperskiej. Doradza w podejmowaniu decyzji oraz eliminacji ryzyka głównie z perspektywy inwestora. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w szczególności w umowach sprzedaży oraz umowach najmu.

Szkolenie przewidziane jest wyłącznie dla pracowników firm przynależnych do PZFD i jest dla nich bezpłatne. Przewidywany czas szkolenia – 3h.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej do 20.02.2020 r. Zapraszamy!