Walne Zgromadzenie Członków PZFD 19.11.2020, materiały ze spotkania