Oddział Poznański PZFD

O PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich
Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją działającą od 15 lat i zrzeszającą niemal 150 firm deweloperskich z całego kraju. Misją Związku jest tworzenie wysokiej jakości tkanki mieszkaniowej, która będzie odpowiadała potrzebom kolejnych pokoleń młodych Polaków.

PZFD buduje partnerskie relacje z podmiotami kreującymi sytuację mieszkaniową i prawną w Polsce. Celem Związku jest zapewnienie korzystnych warunków do prowadzenia działalności deweloperskiej tak, aby rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków mogły być należycie zaspokajane. PZFD czuwa również nad bezpieczeństwem kupujących promując ideę Kodeksu Dobrych Praktyk, który został zaakceptowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i obowiązuje w relacjach firm członkowskich z nabywcami mieszkań. Polski Związek Firm Deweloperskich obchodzi 15-lecie swojej działalności.
O Oddziale Poznańskim

Nie da się nie zauważyć, że oblicze Poznania, tak jak i większości polskich miast uległo w ostatnich latach znaczącej przemianie. Inwestycje publiczne, szczególnie infrastrukturalne zdecydowanie polepszyły komfort życia mieszkańców i sprawiły że Poznań stał się miastem nowoczesnym i przyjaźniejszym do życia. Nie da się jednak także nie zauważyć, że krajobraz naszego miasta uległ całkowitemu przeobrażeniu także w wyniku działalności firm deweloperskich budujących tak wielkie osiedla mieszkaniowe jak i małe kameralne „plomby” wypełniające zaniedbane często przestrzenie. Jakby na to nie patrzeć to głównie firmy deweloperskie budują dzisiaj w naszym mieście jak zresztą i w całym kraju mieszkania i jak na razie żadne programy publiczne ilością budowanych mieszkań nie są w stanie nawet zbliżyć do poziomu realizowanego przez deweloperów. Oczywiście działalność deweloperska to nie tylko mieszkania ale także obiekty komercyjne jak biurowce, hotele i magazyny. Ich budową zajmują się wyłącznie prywatne firmy a działalność ta przyczynia się nie tylko do wspomnianych już przeobrażeń w przestrzeni miejskiej ale dodatkowo jest impulsem dla powstawania nowych miejsc pracy czy rozwoju turystyki. To wszystko możliwe stało się przede wszystkim dzięki uporowi przedsiębiorców działających w tej branży i to pomimo niestabilnego otoczenia prawnego, biurokracji i niechęci różnych środowisk wykorzystujących każde potknięcie firm z naszej branży do budowania wszelkiego rodzaju uogólnień mających na celu pokazanie branży deweloperskiej jako takiej dla której nic poza zyskiem się nie liczy. I właśnie między innymi chęć zmierzenia się z wciąż funkcjonującymi stereotypami a także chęć podniesienia jakości obsługi klientów oraz wypracowanie płaszczyzny współpracy z władzami samorządowymi i państwowymi leży u podstaw powołania naszego oddziału PZFD. Poznański oddział PZFD został formalnie powołany uchwałą nr 36 zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich z dnia 8 listopada 2017 roku. Aktualnie zrzesza 14 firm deweloperskich działających na rynku poznańskim ale statutowym obszarem naszej działalności jest całe województwo wielkopolskie. Chcemy jako związek włączyć się we wszelkie możliwe inicjatywy, także o charakterze społecznym, mające na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej a także poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Zarząd Oddziału

Andrzej Marszałek

Prezes Zarządu
Inwestycje Wielkopolski Sp. z o.o. Sp. k.

Agnieszka Banaszak

Wiceprezes Zarządu
Dom-Eko sp. z o.o.

Paweł Bugajny

Wiceprezes Zarządu
Trust S.A.

Joanna Janowicz

Wiceprezes Zarządu
Constructa Plus Sp.z o.o. sp.k.

Lucyna Jarczyńska

Wiceprezes Zarządu
Agrobex Sp. z o.o.

Robert Łopiński

Wiceprezes Zarządu
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Sławomir Mila

Wiceprezes Zarządu
Mak Dom Sp. z o.o.

Aktualności