Wideo z webinarium prawnego PZFD z dn. 31.03.2020 r. nt. „wpływu aktualnego stanu epidemicznego na prawa i obowiązki stron umów o roboty budowlane”, prof. Przemysław Drapała, Partner w kancelarii JDP

http://strefa.pzfd.pl/2020/04/02/materialy-z-webinarium-prawnego-pzfd-31-03-2020-rok/

OPINIA PRAWNA w przedmiocie wpływu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na stosunki cywilnoprawne wynikające z umowy o roboty budowlane – z perspektywy inwestora, sporządzona dla PZFD przez Wilbik-Kaczyńska Kałkusiński Kancelarię Radców Prawnych Spółkę Partnerską

Opinia-prawna-sporządzona-dla-PZFD-nt.-wpływu-epidemii-koronowirusa-na-umowy-o-roboty-budowlane-–-30.03.2020-rok